LOTS OF EBOOKS. 100 % FREE

Welcome to your friendly neighborhood library. We have more than 50,000 free ebooks waiting to be discovered.

vizatim teknik me gjeometri deskriptive dhe autocad p r

Vizatime 2d në Autocad - Ushtrimi 1 / Autocad 2d drawings - Exercise 1 Përmirësoni aftësitë tuaja të vizatimit në AutoCAD 2D duke shiquar videot tona!! Në këtë video është paraqitur zgjidhja e një ...

Izrada projekta u AutoCAD-u 2016 prečice: 00:30 - pravljenje Layer-a 03:20 - crtanje osa i zidova